Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel: (22) 780 99 33, email: minibus@minibus.com.pl

ROZKŁAD JAZDY

WYBIERZ LINIĘ:
WYBIERZ KIERUNEK:
WYBIERZ PRZYSTANEK:

Informacja dla pasażerów:
Wszystkie przystanki w liniach autobusowych minibus są na żądanie.

Informacje

  SERWIS / NAPRAWA

 

  

  

Facebook

Bilety jednorazowe

1. Wykaz osób uprawnionych do przejazdów z 50% zniżką przy korzystaniu z biletów jednorazowych.

 • Dzieci powyżej 4 roku życia, to jest od następnego dnia po 4 rocznicy urodzin do 10 roku życia, to jest do dnia 10 rocznicy urodzin na podstawie ważnej legitymacji szkolnej według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego.
 • Osoby będące: inwalidami zaliczonymi do 1 grupy inwalidów oraz uznanymi za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie dokumentu potwierdzającego odpowiednią grupę inwalidztwa lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, bądź orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

2. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów

 • Dzieci do ukończenia 4 roku życia, to jest do dnia 4 rocznicy urodzin – na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.
 • Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.
 • Inwalidzi poruszający się na wózku inwalidzkim.

 

Bilety miesięczne

3. Wykaz osób uprawnionych do 49 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych.

 • Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, albo ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

4. Wykaz osób uprawnionych do 51 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych .

 • Studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
 • Doktoranci do ukończenia 35 roku życia na podstawie ważnej legitymacji doktoranta.

5. Wykaz osób uprawnionych do 33 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych.

 • Nauczyciele przedszkolni, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie ważnej legitymacji nauczycielskiej.
 • Nauczyciele akademiccy na podstawie ważnej legitymacji nauczycielskiej

6. Wykaz osób uprawnionych do 37 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych.

 • Osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

7. Wykaz osób uprawnionych do 78 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych.

 • Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna - do ukończenia 24 lat, oraz studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z dokumentem stwierdzającym stopień inwalidztwa lub niepełnosprawności.

8. Wykaz osób uprawnionych do 93 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych.

 • a. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mini Bus Komunikacja Prywatna, Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot S.J.
ul. Bema 2 b, 05-480 Karczew, tel. (22) 780 99 33.